Wrocław Śpiewa

Promocja wydarzenia

Z pomocą dolnośląskich mediów: prasowych, radiowych i telewizyjnych jako patronów medialnych oraz poprzez zakup ogłoszeń komercyjnych.

Dodatkowym wsparciem były aktywne działania internetowe poprzez portale społecznościowe, strony internetowe organizatorów, współorganizatorów, patronów i sponsorów oraz dystrybucja informacji na plakatach i ulotkach.

Dziękujemy!

wroclawspiewa_patroni_medialni

Współpraca: