Wrocław Śpiewa

Konkurs

Śpiewamy i pomagamy!
Pod takim hasłem Krystyna Wróblewska, promotor młodych artystów, ogłasza konkurs dla wykonawców muzycznych.

Jednym z celów konkursu jest wyłonienie najlepszego zespołu lub solisty, który w swej twórczości przekracza granice stylistyczne, buduje własną tożsamość artystyczną, a jednocześnie prezentuje wysoki poziom wykonawczy.

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie sesji nagraniowej dla zwycięzcy oraz występ podczas kolejnej edycji Imprezy „Wrocław śpiewa”, która odbędzie się w czerwcu 2012 r. w ramach obchodów Święta Wrocławia.

W jury konkursowym zasiądą znani dziennikarze oraz muzycy:
Piotr Baron (saksofonista jazzowy, kompozytor), Igor Pudło (muzyk, Skalpel), Natalia Grosiak (wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów)  Robert Leszczyński (dziennikarz, krytyk muzyczny ), Piotr Bartyś (szef muzyczny radia Ram), Krystyna Wróblewska (promotor młodych artystów).

Jury wybierze finałową 13-tkę utworów, która ukaże się na płycie Wrocław śpiewa.
Dochód ze sprzedaży płyty zostanie przekazany na pomoc w budowie nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu.
Jest to największy w Polsce społeczny projekt budowy szpitala.

Termin nadsyłania utworów muzycznych upływa 31 grudnia  2011 r.
Zapraszamy!

..............................................................

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest promotor młodych artystów, Krystyna Wróblewska.
2. Celem konkursu promocja młodych, wrocławskich artystów oraz wsparcie Fundacj Na ratunek.
3. Konkurs ma charakter regionalny i przeznaczony jest dla twórców muzyki.
4. Wykonawcy przesyłają jeden utwor autorski.
5. Ciężar nadsyłanego pliku mp3 nie powinien przekraczać 5 Mb.
6. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia oraz pliku mp3 do 31.12.2011 r. na adres e-mail: info@wroclawspiewa.pl, w tytule - KONKURS - zgłoszenie.
7. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do dnia 31.02.2012 r.
9. Jury wybierze  zwycięski utwór oraz wyróżni dwanaście kolejnych. Cała 13-tka utworów pojawi się na płycie Wrocław śpiewa. Dochód ze sprzedaży płyty zostanie przekazany na pomoc w budowie nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. Jest to największy w Polsce społeczny projekt budowy szpitala.
10. Finał konkursu ogłoszony zostanie na stronie internetowej www.wroclawspiewa.pl do 15 marca 2012 r.
11. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie Jury.
12. Organizator i Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
13. Koszty związane z produkcją nadsyłanych utworów muzycznych pokrywają sami uczestnicy.

..............................................................

Karta zgłoszenia II Edycji Imprezy „Wrocław śpiewa” 2012:

Wyślij swoje zgłoszenie konkursowe

Współpraca: